Centrum handlowe – potocznie nazywane „Galerią”

Centrum handlowe – potocznie nazywane „Galerią”

Centrum handlowe lub galeria handlowa – obiekt, w którym znajduje się wiele sklepów i punktów usługowych. Każdy ze sklepów występuje tam pod własną marką, natomiast samo centrum promuje się pod swoją nazwą. Obiekty tego typu znajdują się w kontekście podmiejskim, są najczęściej jedno – ale także dwu – lub trzykondygnacyjne, posiadają wewnętrzną strukturę zorganizowaną wokół przeszklonego pasażu, zaś parkingi organizuje się jako terenowe.

centrum handlowe

Zasadniczo (z ww. definicji) centra handlowe to pośrednio to samo co dawniej dom towarowy, a nazwy w rodzaju galerii handlowych to tylko nazwy handlowe. Różnica w języku angielskim to fakt istnienia jednej marki z wieloma produktami w domu towarowym, a wielu marek i np. oddzielnych sklepów w centrum handlowym. Przykładowo produkt B firmy może być sprzedawany przez Dom Towarowy (który de facto jest w j. polskim centrum handlowym, w znaczeniu centralnego punktu do handlu), albo w sklepie firmy B lub jakiegoś sklepu sieciowego który znajduje się w „galerii handlowej” (centrum handlowym w j. angielskim).

Historycznie ujmując galerią handlową według współczesnego nazewnictwa, a z pewnością centrum handlowym jest Kryty Bazar – Kapalıçarş w Istambule, z racji zakrytych ulic sklepy są pod zadaszeniem i de facto jest to jeden budynek biorąc pod uwagę wymogi formalne dla budynków(jeden dach) traktowanych jako całość.

Domy towarowe zaś często były zasadniczo budynkami jednej firmy, grupy, która zazwyczaj sama sprzedawała swoje produkty i de facto taki dom (jak np. istniejący Harrods w Londynie) wręcz nawet sprzedawał (sprzedaje) produkty pod własną marką. Jednakże te dość luksusowe sklepy (zazwyczaj największe i najwyższe, gdyż wówczas zakryte ulice były znacząco niższymi budynkami), zaczęły tracić rynek w XX wieku i wpuszczać inne marki (sklepów) pod własny dach.

W 1965 roku otwarto Southdale Center w Edinie – pierwsze nowoczesne, w pełni zamknięte centrum handlowe na wzór którego zaczęto budować od tej pory wszystkie inne. Drugstore, czyli nowe centra handlowe oprócz zakupów oferowały także rozrywkę. Jean Baudrillard zauważa, że nie są to już domy towarowe zachowujące w sobie coś z epoki, w której po raz pierwszy do dóbr codziennej konsumpcji dostęp zyskały całe masy ludności. W domach towarowych nastąpiła centralizacja produktów, natomiast w drugstore towary i usługi łączone są w niespodziewane zestawienia.

Dobrym przykładem centrum handlowego jest Główny Powszechny Dom Towarowy (GUM w Moskwie) – za czasów komunizmu znacjonalizowany dom handlowy(który sam powstał na miejsce bazaru i chaotycznej sprzedaży w zniszczonej przez wojska napoleońskie Moskwie)i traktowany jako dom towarowy pod jedną marką (zasadniczo właścicielem domu i wszystkich sklepów było państwo), później stał się „galerią handlową”, która jest nadal reklamowana pod marką Głównego Powszechnego Domu Towarowego (GUM), a tak naprawdę przez cały okres była niczym innym jak centrum handlowym.

Dlatego też niektórzy rozróżniają galerie handlowe oraz domy towarowe jako kolejne generacje centrum handlowego (choć sama nazwa centrum handlowe jest używana oficjalnie często w określeniu do 1 generacji tego rozróżnienia):

  1. hipermarket + kilka sklepów
  2. mniej więcej pół dla hipermarketu a pół powierzchni dla innych mniejszych sklepów
  3. hipermarket, kilka relatywnie dużych szeroko reklamowanych marek sklepów, minimalna część rozrywkowa
  4. to samo co trzecia generacja ale z naciskiem na „klimat miasta”, relatywnie spory budynek, z bardzo dobrymi połączeniami transportowymi, w sąsiedztwie także biur, popularnych miejsc spędzania czasu, przesiadkowych, lub znanych z innych powodów, np. w centrum miasta
  5. Mega-budynek (zasadniczo w większości projekty), który staje się czymś w rodzaju centrum miasta, być może także biurami, miejscami edukacji, spędzania czasu, a sam w sobie może być osią tworzenia miasta czy „centrum” połączeń transportowych. Przykładowo New Century Global Centre w Chinach może być tak klasyfikowany, gdyż ma 500 m długości, 400 szerokości i 100 m wysokości, a jego powierzchnia użytkowa to 1,7 mln metrów kwadratowych, wewnątrz znajdują się dwa centra handlowe, dwa pięciogwiazdkowe hotele, kompleks uniwersytecki, kino IMAX, biura i sale konferencyjne.

Największym tego typu obiektem w Polsce jest Aleja Bielany w Bielanach Wrocławskich tuż przy granicy Wrocławia (powierzchnia GLA: 145 000). Największe centrum handlowe na świecie – New South China Mall ma 659 tys. m² powierzchni na sklepy.

Istnieją także internetowe odpowiedniki centrum handlowego skupiające wiele sklepów internetowych.

 

Źródło – wikipedia.pl


Comments are closed.